INFOLINIA:

Polityka prywatności

§ 1. Zasady ogólne

 
 
Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”;
wyświetlania spersonalizowanych reklam

Pod tym linkiem znajdziesz informację o tym jak Google używany danych z witryn i aplikacji, które korzystają z ich usług https://policies.google.com/technologies/partner-sites
 
  • Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez stronę internetową manufakturakalendarzy.pl (zwaną dalej: „Stroną Internetową”).
  • Korzystanie ze Strony Internetowej nie wymaga podania danych osobowych, chyba że Użytkownik zamierza dokonać zakupu produktu, wysłać zapytanie ofertowe lub wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera.
  • Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest zawsze jego dobrowolną decyzją. Jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych może uniemożliwić świadczenie usług drogą elektroniczną.
  • Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkowników jest Manufaktura Kalendarzy, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grunaldzka 95, wpisany do rejestru przedsiębiorców.
  • Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieuprawnionym, utratą, zmianą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, a także przetwarza powierzone mu dane w oparciu o przepisy prawa. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest artykuł 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).
  • Podczas korzystania ze Strony Internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do Państwa komputera lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
  • Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach podejmowanych na Stronie Internetowej

§ 2. Zasady przetwarzania danych osobowych

 
 

1.W przypadku Użytkownika prowadzącego działalność gospodarczą, przetwarzane będą poniższe dane:

 • firma, pod którą funkcjonuje przedsiębiorstwo wraz z oznaczeniem
 • formy prawnej, 
 • adres siedziby, 
 • adres do korespondencji, 
 • numer NIP, 
 • numer telefonu, 
 • adres poczty elektronicznej (e-mail).

W przypadku osoby prywatnej nieprowadzącej działalności gospodarczej: 

 • imię i nazwisko, 
 • numer telefonu, 
 • adres poczty elektronicznej (e-mail).

2. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu, kontroli i weryfikacji przetwarzanych danych, które go dotyczą oraz uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w zbiorze i żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania, usunięcia danych, żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie danych osobowych, czy też wniesienia sprzeciwu zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 8 ustawy o ochronie danych osobowych.

Wszelkie żądania czy też prośby wynikające z uprawnień Użytkownika opisanych w § 2 ust. 4 należy kierować na adres e-mail: info@manufakturakalendarzy.pl.

 

§ 3. Podstawowe Prawa Użytkownika

 1. Żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Administrator dostarczy na żądanie użytkownika kopię Danych osobowych użytkownika podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwrócą się użytkownicy, Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych,
 2. Sprostowania Danych osobowych; użytkownicy mają prawo do sprostowania Danych osobowych, które ich dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 3. Usunięcia Danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”); użytkownicy mają prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących ich Danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe,
 4. Ograniczenia przetwarzania Danych osobowych użytkowników; w takim przypadku, Administrator wskaże na żądanie użytkownika takie Dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,
 5. Przenoszenia Danych osobowych; pod pewnymi warunkami użytkownicy mają prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Dane osobowe ich dotyczące, przetwarzane przez Administratora oraz mają prawo przesłać te Dane osobowe innemu podmiotowi,
 6. Sprzeciwu; w pewnych okolicznościach użytkownicy mają prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją użytkowników – wobec przetwarzania dotyczących ich Danych osobowych, na Administratora może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych.
 7. Wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wszelkie prawa mogą być egzekwowane przez użytkowników za pomocą wiadomości wysłanej na adres Administratora danych osobowych lub na adres e mail Inspektora Ochrony Danych.
 8. Ponadto, jeżeli użytkownik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, mam prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

§ 4. Podstawowe obowiązki Administratora danych

 1. Manufaktura Kalendarzy z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grunaldzka 95, NIP: 779-222-06-07 będący administratorem danych osobowych, dokłada szczególnej staranności w procesie przetwarzania danych, celem zapewnienia ochrony interesów Użytkowników, aby dane były:
 • przetwarzane zgodnie z prawem, 
 • zbierane jedynie dla oznaczonych celów, zgodnych z prawem, 
 • niepoddawane dalszemu przetwarzaniu, które byłoby niezgodne z prawem, 
 • adekwatne i wystarczające do celów przetwarzania, 
 • przechowywane z zastosowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa, 
 • przechowywane w postaci, która umożliwia identyfikację osób, których dotyczą.
 1. Dane osobowe są przechowywane w zbiorze danych, który został zabezpieczony środkami technicznymi i organizacyjnymi, które zapewniają ochronę przetwarzania danych. Dostęp do zbioru danych osobowych mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych osobowych.

§ 4. Mechanizm cookies, adres IP

 1. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników Strony Internetowej. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Strony Internetowej będzie możliwe poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 2. Manufaktura Kalendarzy wykorzystuje dwa typy plików cookies: 
 • zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA); 
 • zbierania anonimowych danych polegających na rejestracji wizyt użytkowników i śledzenia ich kliknięć i ruchu kursorem na stronie za pośrednictwem narzędzia Hotjar istnieje możliwość wyłączenia pod adresem: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out (administrator cookies zewnętrznego: Hotjar Limited z siedzibą na Malcie); 
 • prezentacji na Stronie Internetowej mapy wskazującej lokalizację biura Manufaktura Kalendarzy, za pomocą serwisu internetowego maps.google.com (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA); 
 • prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Doubleclick.net (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA); 
 • prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii); 
 • prezentacji Certyfikatu Rzetelny Regulamin (lub inny dostępny na serwisie) za pośrednictwem serwisu internetowego rzetelnyregulamin.pl (administrator cookies zewnętrznego: B2B Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie).
 1. Strona Internetowa używa niewielkich plików zwanych „cookies ”- tzw. ciasteczka. Zapisywane są one przez Manufaktura Kalendarzy za pośrednictwem Strony Internetowej na komputerze osoby odwiedzającej Stronę Internetową, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Manufaktura Kalendarzy usługi do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Stronę Internetową. Daje to też możliwość opracowywania ogólnych statystyk wyświetleń prezentowanych informacji na Stronie Internetowej.
 • cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkowników;
 • cookies trwałe: są przechowywane na dysku twardym komputera Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania.
 1. Manufaktura Kalendarzy wykorzystuje cookies własne w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony Internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
 2. Manufaktura Kalendarzy wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu: 
 • przeglądarka https://support.microsoft.com /pl-pl/products/windows?os=windows-10) 
 • przeglądarka https://support.mozilla.org /pl/kb/ciasteczka • przeglądarka https://support.google.com /chrome/answer/95647?hl=pl 
 • przeglądarka https://support.apple.com /pl-pl/HT201265 
 • przeglądarka http://help.opera.com /Linux/9.22/pl/cookies.html
 1. Manufaktura Kalendarzy może gromadzić Państwa adresy IP. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Stronę Internetową przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez Manufaktura Kalendarzy przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Strony Internetowej, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Strony Internetowej.
 2. Strona Internetowa zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych Manufaktura Kalendarzy nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące. Z tego powodu zachęcamy Państwa, by po przejściu za pośrednictwem Strony Internetowej na stronę zarządzaną przez innego administratora, zapoznać się z polityką prywatności tam przyjętą.

§ 6.  Postanowienia końcowe

 1. Pytania i zastrzeżenia dotyczące Polityki Prywatności mogą być kierowane przez Użytkowników na adres e- mail info@manufakturakalendarzy.pl.
 2. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Administrator poinformuje Użytkowników strony internetowej poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej info@manufakturakalendarzy.pl.

zaktualizowano 07.07.2021 r.

4 osoby właśnie oglądają ten produkt.

3 osoby właśnie oglądają ten produkt.

Przewiń do góry

Wpisz proszę Twoje zapytanie